ریتم شناسی کمانچه (بخش دوم)

گ باسا 1

 

درس ۲ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

گیتار باسانوا 2

درس ۳ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 3 گیتار

درس ۴ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 4 گیتار

درس ۵ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 5 گیتار

درس ۶ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 6 گیتار

 

درس ۷ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 7 گیتار

درس ۸ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 8 گیتار

درس ۹ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 9 گیتار

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 10 گیتار

بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است.

این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای سازهای گیتار، ویولن، سه تار، تار، کمانچه، تمبور، پیانو، گیتارباس و سنتور می پردازد.

و شایان ذکر است موارد ذکر شده برای اولین بار و تحت متد آموزشی جدید که با عنوان ABM شناخته می شود توسط علیرضا بهرامی به جامعه موسیقی جهانی معرفی گردید است.

درس ۱۱ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

باسانوا 11 گیتار

منبع: http://brsonline.ir

/ 0 نظر / 307 بازدید