آموزش ریتم شناسی 6/8 کمانچه


فست 68 1 گیتار

 

درس ۲ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۲ از ۹ )

فست 68 2 گیتار

درس ۳ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۳ از ۹ )

فست 68 3 گیتار

درس ۴ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۴ از ۹ )

فست 68 4 گیتار

بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است.

این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای سازهای گیتار، ویولن، سه تار، تار، کمانچه، تمبور، پیانو، گیتارباس و سنتور می پردازد.

و شایان ذکر است موارد ذکر شده برای اولین بار و تحت متد آموزشی جدید که با عنوان ABM شناخته می شود توسط علیرضا بهرامی به جامعه موسیقی جهانی معرفی گردید است.

درس ۵ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۵ از ۹ )

05

درس ۶ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۶ از ۹ )

6 فست 68 گیتار

درس ۷ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۷ از ۹ )

7 فست 68 گیتار

درس ۸ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۸ از ۹ )

فست 68 گیتار 8

درس ۹ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۹ از ۹ )

fast 68 guitar 9

منبع: http://brsonline.ir

/ 0 نظر / 522 بازدید